Количка

Вашата количка е празна

Общи условия

 •  Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Ми Енд Би ЕООД., наричано по-долу за кратко Доставчик , и потребителите на сайта https://scenter.bg 
 • Всеки потребител е длъжен да се запознае с настоящите общи условия  и да  предостави изричното си съгласие да ги спазва.
 • Всеки регистриран потребител , получава информация за настъпили промени на адреса на електронната поща, посочена от него, при регистрацията.

ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:
 • Наименование на Доставчика: МИ ЕНД БИ ЕООД, 
 • Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG130428762 Седалище и адрес на управление: гр.  София, ул. Ангел Кънчев №11,ет.2. Адрес за упражняване на дейността:  Офис- гр. София, ул. Ангел Кънчев №11, ет.2
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни  № :107156/27.07.2015г.

Адреси на физически магазини:

 • SONY CENTER – Солунска , гр. София, п.к 1000, ул.Солунска № 4, тел: 029863733; 0888351893
 • SONY CENTER – SBT, гр. София, п.к. 1000,  ул. Лъчезар Станчев 5,  0889991299; 0889877778
 • Данни за кореспонденция:  office@sonycenetr.bg; тел: 029815857

Надзорни органи:

 1. Комисия за защита на личните данни  Адрес: гр. София, п.к 1000, ул.  “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 , факс: (02) 940 36 40 Email:kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg
 2. Комисия за защита на потребителите :   гр.София, п.к 1000 пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24; факс: 02 / 988 42 18 ;гореща линия: 070011122 Уеб сайт: www.kzp.bg
   

 ДЕФИНИЦИИ

 1. „Доставчик”, “Sony Center” – фирма “Ми енд Би “ ЕООД , която чрез платформата си за електронна търговия предлага продукти , предназначени за продажба
 2. “Сайт ”, „Електронен магазин“, „Платформа за електронна търговия“  – настоящият сайт ( sonycenter.bg)
 3. “Потребител” е всяко пълнолетно, дееспособно физическо лице, което ползва функционалностите на сайта
 4. „Профил” е раздел в сайта, в който всеки потребител, може да направи регистрация, чрез доброволно предоставяне на лични данни , необходими за изпълнение на направени от него поръчки.
 5. „Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на артикул/и
 6. „Договор за продажба от разстояние“ е всеки договор, сключен между търговец и потребител необходим за извършване на продажби  или предоставяне на услуги от разстояние
 7. „Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
 8. „Електронно известие” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребителя.
 9. “Стока”, “Продукт, “Артикул” -предлаганите от Доставчика стоки на Сайта, предназначени за продажба. Всяка информация, публикувана на сайт относно предлаганите  на  стоки е предоставена от производителят и  има описателен характер, без да претендира за изчерпателност . Доставчикът не носи е отговорност в случай на невярно, неправилно или неточно представена информация или печатни грешки. Предоставените изображения на продукти имат илюстративен характер и е възможно да има разминавания в действителните им визуални параметри.
  Общи  условия   Права на Потребителите:   Всички потребители на сайта имат право:
 • да извършат регистрация и да създават свои профил за преглеждане на Сайта и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 • да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори със SONY CENTER чрез интерфейса на страницата на Сайта
 • да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от SONY CENTER ;
 • да получават информация за нови стоки предлагани от SONY CENTER;
 • да преглеждат предлаганите стоки, техните характеристики, цени и условия за доставка.
 • да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, чрез настоящият сайт
 • да потърсят и да получат съдействие от Доставчика, за всякакви въпроси свързани с употребата на сайта, предлаганите стоки и услуги, гаранционна и извън гаранционна подръжка на закупени от SONY CENTER уреди.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА
 • Регистрация се извършва след попълване на информация в  задължителните полета във формата за регистрация.
 • За да потвърди регистрацията си, Потребителят е длъжен да се запознае с общите условия и декларира, че е съгласен е с тяхното съдържание и приема задължението си да ги спазва.
 • Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на имейл на посочен от Потребителя електронен адрес.
 • При извършване на регистрацията, Потребителя се задължава да предостави верни и актуални данни, както и своевременно да ги актуализира ,  в случай на настъпили промени
ЦЕНИ
 • Представени на сайта цени са в Български лева (BGN)  и включват всички данъци и такси, без в тях да е калкулирана цената за обработка и доставка на направената поръчка.Тя се определя отделно от цената на стоките, като се калкулира преди финализиране на поръчката и се визуализира в отделно поле.
 • Цените подлежат на промяна от страна на Доставчика по всяко време. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в електронния магазин.
 • Клиентът заплаща цената на избраните от него продукти, посочена в електронния магазин по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.
 • При наличие на кодове за допълнителни отстъпки, същите се начисляват когато  потребителят въведе предоставеният му код в полето “Въведи промо код” и натисне бутона “Приложи”. Кодът се прилага преди финализиране на поръчката и след въвеждането му в полето “Общо ” се  визуализира крайната цена, включваща всички стоки, стойност на доставката и калкулираната отстъпка. Кодовете  се обвързват с определени срочни промоции и  са приложима само за конкретен продукт или група от продукти. В случай, че код бъде въведен , за стоки, за които не е предназначен, отстъпката няма да бъде калкулирана.
 • Когато цената е договорена между Потребителя и Доставчика с отстъпка, използването на допълнителни отстъпки, промо кодове за намаление и други промоции са неприложими.
ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОРЪЧКА
Поръчка, може да извършва всеки Потребител, на възраст над 18 години.  В случай, че Потребителят е регистриран на Сайта , то той може да направи това през профила, който е създал. В този случай, за извършване на поръчката , ще бъдат използвани доброволно предоставените от него данни, по време на създаване на съответния профил. В случаите на поръчка на стоки, без извършване на регистрация, всеки Потребител е длъжен първо да се информира с  настоящите общи условия, след което да ги приеме.
За да извършат поръчка Потребителите, следват следните стъпки:
 • Избраните продукти се добавят в списъка с желани за поръчка артикули, чрез бутон „Купи сега“
 • За да бъдат поръчани избраните продукти, Потребителят отива в секция „ Количка“ .
 • Потребителите регистрирали профили на сайта, избират бутон “Вход ”и  извършват поръчка през профилите си
 • Ако Потребителят не е регистриран , избира бутон “Продължи като гост”.  В следващата стъпка Потребителят трябва да предостави необходимите данни за поръчка – име , фамилия, мобилен телефонен номер за връзка, коректен адрес за доставка и данни за фактура.
 • Преди финализиране на поръчка, потребителят  избира метод за плащане от изброените в платформата
 • Полето „Общо“ съдържа крайната цена, включваща всички избрани стоки, дължими за тях данъци и такси и калкулирани разходи свързани с доставка, както и отстъпки ( ако последните са приложими)
 • Чрез избиране на бутона „Поръчай“ се регистрира поръчка в системата. Потребителят получава електронно известие на посоченият от него email, съдържащо детайли за направената поръчка.
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
При извършване на поръчка, Потребителите могат да платят поръчаните стоки по избор между следните начини:
 • Наложен платеж
Пълната сума по поръчката с калкулирани в нея на транспортни разходи се заплаща в момента на поучаване на поръчката на съответния Куриер, извършващ доставката.
 • Плащане с банкова карта
Потребителят може да извърши плащане с кредитни и дебитни карти– Maestro, MasterCard Debit, Visa Electron, V Pay, Visa. Всяко плащане е защитено от системите за сигурност “Verified by Visa” на Visa Europe и “MasterCard Secure Code” на MasterCard Worldwide. При извършено плащане с банкова карта, пълната сума на поръчката с включени в нея транспортни разходи  се заплаща авансово, след което стоката се изпраща към Потребителя.  При плащане с банкова карта могат да бъдат начислени банкови такси/комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.
 • Банков превод
При изявено желание от страна на Потребителят да извърши плащане, чрез банков превод, той получава фактура на посочения от него електронен адрес. Фактурата следва да бъде платена в рамките на пет работни дни от датата на получаването и. При неспазване на срока, поръчката се анулира и Доставчикът няма ангажимент да я изпълни  или да пази заявените продукти.  При плащане с банков превод също е възможно да  бъдат начислени банкови такси /комисионни, определяни едностранно от съответната банка/финансова институция.
 • Стоково кредитиране:
 1. За да кандидатства за покупка на стоки на изплащане, Потребителят трябва да е навършил 18 години, да е дееспособен български граждани и да работи на постоянен трудов договор.
 2. При избор на опция за покупка на изплащане, на Потребителят се предоставя възможност да избира между различни кредитни оферти. След избор на оферта ,Потребителят е длъжен да се запознае с условията на съответната кредитна институция и да ги приеме. Данните, които трябва да предостави след това са три имена, телефон и ЕГН, валиден имейл.  След регистриране на искането, Потребителят ще получи обаждане на посоченият от него телефон, от представител на съответната кредитна институция, за да бъде потвърдена самоличността му и да бъде попълнен кратък въпросник.
 3. При отхвърлено искане или при одобрено искане за кредит, но не сключен договор за кредитиране, Доставчикът няма ангажимент към съответния Потребител да изпълни направената от него поръчка.
 4. Поръчката се изпраща от Доставчика към Потребителя, само след получено потвърждение от кредитната институция за сключен договор между нея и Потребителят.
 5. Поръчаната стока се получава лично от Потребителя, след представен документ за самоличност, и собственоръчно подписан протокол за  предаването на стоката.
 
Фактуриране
Съгласно чл.113, ал.4 от ЗДДС, издаване на фактура за направена поръчка се извършва в  рамките на пет дни от датата на направената покупката. Корекции на вече издадени фактури се извършват в срок от пет дни от датата на съставянето им.    Изпълнение на поръчки
 • Регистрирането на направена поръчка през сайта, не ангажира Доставчика с нейното изпълнение.
 • В случай на невъзможност да изпълни направената поръчка (например поради изчерпана наличност в момента на поръчката), Доставчикът се задължава да информира своевременно Потребителят, чрез имейл или телефонно обаждане, както и да възстанови по електронен път сумата, в случаите, когато тя е  предварително платена от Потребителят и поръчката не може да бъде изпълнена
 • Договорът за покупко-продажба от разстояние се счита за сключен , когато Потребителят получи потвърждение по електронен път, че създадената  поръчката ще бъде изпълнена и в какъв срок
  Доставка
Услуга „Безплатна доставка и монтаж“
 • Услугата “Безплатна доставка и монтаж” e активна  на  територията на гр. София и София област  и се прилага при закупуване на аудио-визуално оборудване от Sony Center .
 • Запитване за услугата и нейното заявяване,  може да бъде направено във всеки един от физическите ни магазини
 • Клиент, закупил стока и изявил желание да се възползва от услугата, трябва да предостави на служителя, изготвящ Заявка за доставка и монтаж , следните данни :
 1. точен адрес за доставка,
 2. име и фамилия ,
 3. актуален телефон за връзка.
 • Заявката за доставка и монтаж се изготвя  в два еднакви екземпляра – оригинал за Доставчика и копие за клиента.  И двете страни се задължават да предоставят този документ , в момента на извършване на Доставката.
 • Договорената дата и  час могат да бъдат променяни от Потребителя или Доставчика , при настъпили непредвидени обстоятелства. За необходимостта от промяна Потребителят или Доставчика се задължава своевременно да информира ответната страна .
 • Ако при извършването на монтаж се наложи влагането на допълнителни материали, които не са били предвидени от Потребителя  в момента на покупката (например: кабели, крепежни елементи и др), то те могат да бъдат осигурени от Доставчика срещу заплащане от страна на Потребителя и при изявено изрично желание от негова страна
 • След извършване на услугата и в двата екземпляра на документа за доставка, Клиентът вписва собственоръчно, че е приел стоката в изправност.
 • При установени несъответствия, козметични забележки , физически повреди  в момента на доставката, се изготвя двустранен  протокол с тяхното описание .  В този случай, Доставчикът поема отговорността, в срок до 14 дни,  да подмени стоката. В случай не на възможност за замяна (например поради изчерпана наличност), Доставчикът възстановява заплатената от Потребителят сума.
 • В случай на изрично изявено желание от Клиента , стоката не бъде прегледана и тествана, то той се задължава да впише собственоръчно своят отказ и в двете копия документа за доставка. В този случай,  Доставчикът не носи отговорност за физически повреди, несъответствия, козметични забележки, които са установени в последствие и в отсъствие на упълномощен представител на Sony Center
            Доставки на стоки закупени през сайта
 • Всички доставки , на закупени от сайта стоки, се извършват единствено на територията  Република България
 • Доставката може да бъде извършена до адрес посочен от Потребителя или до офис на куриерска фирма.
 • Доставчикът гарантира и се ангажира, че ще достави стоката на Потребителя с не повече от 14 работни дни закъснение над ориентировъчно посочените дни за доставка.
 • Доставки за поръчки на стойност над 60.00 лв , извършени до офис на куриерска фирма са за сметка на Доставчика.
 • Доставките  на поръчки до 60.00 лв са за сметка на потребителят, както следва:
  • До офис на куриерска фирма Еконт – 5.00 лв с ДДС
  • До адрес – 7.00 лв с ДДС
 • Стойността на куриерските разходи, се калкулира  непосредствено преди завършване на поръчката.
 • При допълнително пренасочване на вече заявена поръчка от страна на Потребителя, или при необходимост от повторно посещение на заявения адрес, Потребителя заплаща цената на доставката в размери определени съгласно тарифата на съответния куриер.
 • Всеки Потребител се задължава  да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриера.  Потребителя право да откаже получаването на поръчката или част от нея, след като тя вече му е доставена, в следните случаи:
  • При настъпили повреди или нарушения на целостта на опаковката по време на транспортиране
  • Когато доставената стока видимо не съответства на поръчаната от Потребителя
  • При несъответствие на цената обявена в момента на извършване на поръчката
  • При закъсние надхвърлящо обявените от Доставчика срокове за доставка
  • При условие, че стоката противоречи на изискванията за обща безопасност по смисъла на ЗЗП;
  • Рекламации при изброените случай се извършват само в момента на доставката.Ако стоката бъде приета, се счита, че тя отговаря на очакванията.
 • В случай, на установи в момента на доставката  несъответствия,  видими счупвания или дефекти, Потребителят трябва да откаже приемането на стоката и да уведоми за това незабавно Доставчика. Доставчикът се ангажира заменени стоката от два  до седем работни дни , ако стоката е в наличност.  При не наличност и съобразно срокове за предстоящи доставки, стоката се заменя до 14 дни. Потребителят не дължи допълнителни транспортни разходи .
 • При невъзможност стоката да бъде заменена, Потребителят ще бъде информиран от Доставчика, че поръчката не може да бъде изпълнена. Авансово платени суми се възстановява по начинът, по който е било извършено плащането, в рамките на 7 работни дни след като Доставчикът информирал Потребителят, че поръчката не може да бъде изпълнена.
 • Всяко забавяне на доставки, не може да бъде удължавано с повече от  14 работни дни над ориентировъчно посочените.  При надхвърляне на тези срокове, Потребителят ще бъде информиран, че поръчките не може да бъде изпълнена.  Всяка авансово платена сума  се възстановява по начинът , по който е била платена, в рамките на 7 работни дни след като Потребителят е бил информиран, че поръката  не може  да бъде изпълнена.
ПАВО НА ОТКАЗ 
 • В съответствие с чл. 55 от ЗЗП, Потребител може в четиринадесет дневен срок да се откаже от направена поръчка. Потребителят е длъжен да уведоми Доставчика за решението си по електронен път. Доставчикът се задължава да възстанови заплатената сума на Потребителя по начинът, по който е била платена. Заплатената сума се превежда от Доставчика , когато той е получил обратно стоката от Потребителят , но не по-късно от 30 дни, считано от датата на упражняване на правото на отказ.
 • 14 дневният срок за връщане, започва да тече от датата на получаване на закупените  стоки.
 •  В рамките на 14 дни след заявено желание за отказ от страна на Потребителя, стоката трябва да бъде върната към Доставчика.
 • Възстановяването на заплатените от Вас суми , се извършва в срок от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е информирал Доставчика, че желае да упражни правото си на връщане.
 • Потребителят трябва да информира по електронен път, чрез формата за контакт Доставчика за своето решение.
 • След като доставчика получи заявката, се свързва  с Потребителя, използвайки предоставените данни за контакт ,   за да организираме връщането на продукта.
 • Условията, при които Доставчикът възстановява пълната стойност  за върнатите продукти са следните :
 1.  Представяне на документ за покупко-продажба, удостоверяващ че продуктът е закупен от  Ми Енд Би ЕООД, (гаранционна карта, касова бележка и/или фактура).
 2. Върнатите стоки, трябва да бъдат приведени в търговски вид , а именно:
 • без видими следи от употреба, козметични забележки или следи от удари,
 • нулирани настройки и премахната всякаква лична информация (снимки, контакти, акаунтите и др);
 • в  пълната прилежаща  окомплектация. ( случай ,че  продуктът е бил закупен в пакет с подарък, то подаръкът също трябва да бъде върнат)
 • в оригинална, не нарушена търговска опаковка.
Изключения:
 1.    При липсата на изискуемите документи описани в т.1) , или открити несъответствия в тях, просто  на връщане може да не бъде удовлетворено.
 2.    В случай, че върнат продукт не отговаря на някое от посочените условия ( т.е установят се следи на употреба,  нарушения в опаковката, липси в  окомплектация и др  )  в зависимост от състоянието му,  сумата може да бъде частчино възстновена.  (съгласно чл. 55 ал.4 от ЗЗПП)
 3.  Продукти, съдържащи активационни кодове ( софтуери, абонаменти , ваучери и сродни на тях)  не могат да бъдат връщани.
 
 ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 
Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на email адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрация Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.  
ГАРАНЦИЯ
Гаранцията на закупените уреди е валидна от датата на закупуването и е със срок 24 месеца. Гаранцията се признава от Упълномощения Сервиз на SONY CENTER срещу представяне на гаранционна карта с четливо попълнен сериен номер , дата на покупка, име на продавача и печата му и фактура или касова бележка. Гаранцията не покрива разходи, свързани с периодичната проверка и подръжка на продукта, като замяна на части и консумативи в резултат на нормално износване или изчерпване на ресурса им. Гаранционното поддържане важи при следните условия:
 1. Гаранционната услуга се обезпечава само про представяне  на  оригиналната фактура или касов бон, удостоверяващи дата на покупка, име на модела и име на дилъра,  представени заедно с гаранционната карта. SONY CENTER може да откаже безплатна гаранционна услуга ако тези документи не са представени или ако не са комплектовани или са неясни.
 2. Гаранцията няма да се прилага ако името на модела или серийния номер на продукта са преправяни, изтрити, заличени или неясни. За да се избегне повреда или загуба/изтриване на средства за съхранение на данни или други принадлежности, Вие трябва да ги демонтирате преди изделието да бъде прието за гаранционен ремонт.
 3. Гаранцията не покрива транспортните разходи или рисковете свързани с транспорта на продукта до и от Упълномощениясервиз на SONY CENTER.
 4. Гаранцията не покрива: 4.1)периодична подръжка и ремонт или смяна на част поради износване или скъсване; 4.2)повреди или дефекти причинени при употреба или третиране на продукта несъвместимо с личната употреба или домашно използване; 4.3)повреда или изменение на на продукта, които са резултат от неправилна употреба включително: третиране предизвикващо физически, естетични или повърхностни повреди и/или изменения на продукта или повреда на дисплея с течен кристал; 4.4)грешка при инсталиране и използване на продукта за неговото нормално предназначение в съответствие с инструкциите на Sony за правилна подръжка; 4.5)неспазване инструкциите на Sony за правилна подръжка 4.6)инсталиране и ползване на продукта по начин несъвместим с техническите правила, законите и стандартите за безопасност валидни в страната, където изделието е инсталирано или където се използва; 4.7)вирусно инфектиране /само размножаващи се софтуерни програми-софтуерни вируси/ или ползване на продукта със софтуер, който не е доставен заедно с продукта или при неправилно инсталиран софтуер; 4.8)условия или дефекти в системите с които продукта се използва или е свързан с тях с изключение на други продукти на Sony предназначени за използване с този продукт; 4.9)използването на продукта с аксесоари, периферни средства и други различни по вид, условия и стандарти от предписаните от Sony; 4.10)ремонт или опит за ремонт от неупълномощени лица; 4.11)настройки или адаптации без предварителното писмено съгласие на SONY CENTER включително: 4.12)модернизация на продукта извън спецификацията или параметрите описани в ръководството за експлоатация; 4.13)модифициране на продукта за да отговаря на националните или локалните стандарти за безопасност в страни, различни от тези за които продукта е специфично проектиран и произведен; 4.14)груба или лека небрежност –немърливост; 4.15)злополуки, пожар, наводнения, вибрации, прекалено нагряване, неподходяща вентилация, пиков ток, свръх или некоректно захранване или входящо напрежение, радиация, електростатични разряди включително светкавица, други екстремни сили и въздействия;
 5. Настоящата гаранция покрива само хардуерни компоненти на продукта. Тя не покрива софтуерно обезпечаване( и от Sony и от други), за които е предназначен лицензионен договор за краен потребител или има отделна точка или изключение в гаранцията, което е условие за поемане на гаранция.
 6. Акумулаторна батерия –характеристиките й зависят изцяло от начина й на експлоатация, описан в ръководството на апарата.
 7. Независимо от гореизложеното, срокът на търговската гаранция на батерията и зарядното устройство на Продукта е 6 /шест/ месеца.
 8. Настоящата гаранция не ограничава по никакъв начин правата на потребителите по чл. 112-115 и не отменя задълженията на продавача съгласно Закона за защита на потребителите.
 9. Независимо от предоставената търговска гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112-115 от ЗЗП
 • Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
 • Чл. 113. (1) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба. (2) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. (3) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. (4) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства. (5) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди. Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
 • Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя. (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г. , в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба (4) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока. (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора. (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
 •  Адреси за приемане на рекламации:
  София: ул.”Солунска” 4, тел.:02 986 37 33, GSM:0888 351 893, solunska@sonycenter.bg София: ул. Лъчезар Станчев 5, GSM:0889 991 299, ,sbt@sonycenter.bg     ПРЕКРАТЯВАНЕ Настоящите общи условия и договора на Потребителя  с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.
ДРУГИ УСЛОВИЯ
 • Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
 • За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
 • Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд  или Комисията за защита на потребителите.
 • Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на сайта
 
Този сайт използва бисквитки (cookies), за да подобри вашето изживяване.

Сравнение на продукти

Продукти

Нямате добавени продукти за сръвнение.

Продукти

Сравнение на продукти:

Може да сравнявате само продукти от една категория!
0